About me

Hello friend! I'm Phat Nguyen.

Mình học tại trường Đại học Công nghệ thông tin (UIT-HCM), chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. Đây là blog mình chia sẻ kinh nghiệm cũng như lưu lại quá trình thu nạp kiến thức trên con đường Fullstack Developer của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi :)

Thông tin khi cần liên hệ mình:

Email: phatnguyen2499@gmail.com

Page Facebook: fb.com/tuitucode